tisk (1K)

"Nechť strava Tvá je Tvým lékem,

a ne Tvůj lék Tvojí stravou."

                                                                      Hippokrates

 

Vítáme Vás na svých webových stránkách, doufáme, že zde naleznete to, co hledáte. Přejeme příjemný den.N O U Z O V Ý   R E Ž I M

Na doporučení SPL ČR z důvodů nedostatku ochranných pomůcek je naše ordinace uzavřena pro přímý vstup od 16.3.2020. Nejsme schopni zajistit bezpečný provoz ambulance - musíme chránit Vaše a nakonec i naše zdraví.

Ruší se očkování.

Na NEakutní odběry Vás sestra přeobjedná (napište nám na mail Váš aktuální telefon nebo volejte - viz níže). Další NEakutní odběry se až do odvolání nebudou plánovat ani se nebudou provádět.

Ruší se také poskytování pracovně-lékařských prohlídek, posudky pro ČSSZ a ostatní posudková činnost (ŘP, zbrojní průkazy, výpisy apod.).

Můžeme pracovat pouze bez přímého kontaktu s pacientem, viz níže.

Volejte na tel.: 541 21 81 49, nejlépe z domova : 

pondělí a středa  : 13 – 15 hodin,   úterý 8 – 11 hodin.   Pokud to bude nezbytně nutné, domluvíme se na návštěvě ordinace na určitou hodinu.

Nebo pište kdykoliv na mail : kasanf@seznam.cz


Noste prosím roušku. Děkujeme za pochopení.


Potřebuji vědět Vaše jméno, příjmení, Datum narození, jaké léky berete, jakou sílu léku a dávkování a hlavně Váš aktuální mobilní telefon, na který Vám pošlu E-RECEPT. Bohužel u mnoha z Vás nemám aktuální odborné zprávy. Pokud Vám budu zpětně volat, budu Vám volat z neznámého čísla - přijměte prosím hovor.


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ :

Všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu v rizikových zemích do ČR, se nařizuje, aby ihned po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost, a to TELEFONICKY nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři.

Všem praktickým lékařům se nařizuje, aby u těchto osob rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Pokud máte nějaké příznaky onemocnění coronavirem (teplota, suchý kašel, dušnost, bolesti v krku, bolesti svalů, bolesti hlavy, závratě, únava - nemusíte mít všechny příznaky), kontaktujte neprodleně KHS na telefonech : 541126428, 541126454, 541126410, 541126464 a do ambulance nechoďte.

Krajská hygienická stanice JMK, pro občany vracející se z rizikových oblastí nebo s možnými příznaky coronaviru: 773 768 994.

Tísňová linka non stop : 1212 - při podezření na nákazu coronavirem.

Pro registrované pojištěnce:

Poskytujeme diagnostickou a léčebně preventivní péči pro dospělé (od 14 let věku) v rozsahu všeobecného lékařství.
V diagnostickém i léčebném procesu respektujeme právo pacienta na ochranu osobnosti včetně dodržování lékařského tajemství. Samozřejmostí poskytované péče je návaznost na kvalitní odborné služby ambulantních specialistů a na nemocniční péči v závislosti na závažnosti Vašeho onemocnění.
Poskytujeme standardní i nadstandardní péči, návštěvní službu
u pacienta doma, konzultace a poradenství, preventivní programy a očkování (proti chřipce, tetanu).
Posuzujeme zdravotní způsobilost pro řidičské průkazy, zbrojní průkazy, potravinářské průkazy, svářečské průkazy apod.
Provádíme také vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky do zaměstnání.
Vydáváme lékařské osvědčení pro tyto průkazy a prohlídky.

 

Pro všechny pojištěnce:

Na základě uzavřené smlouvy se zaměstnavatelem poskytujeme závodní preventivní péči pro zaměstnance.
Posuzujeme zdravotní způsobilost pro velitele námořních jachet a vydáváme lékařské osvědčení o jejich zdravotní způsobilosti.

 

Pokud jste nespokojeni s naší péčí, řekněte to nám.
Pokud jste spokojeni, řekněte to druhým.úvod

obrazek

Poslední aktualizace: 21.03.2020 v 19:35