tisk (1K)

Od 1. 1. 2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku.

Tento zákon zároveň stanoví povinnosti a oprávnění lékařů v souvislosti s vystavováním a vedením dočasné pracovní neschopnosti a ukládá sankce za jejich porušení.

• Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým

   vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje

   vykonávat jeho práci.

• Toto platí pro lékaře všech odborností (ambulantní specialista,

   lékař v nemocnici atd., výjimkou je Lékařská pohotovostní služba a

   Záchranná služba).

• Povinen vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta

   pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. (ošetřující

   lékař).

• Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v

   případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem.

   Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo

   svou odbornost.

Pokud jste byli posláni do naší ordinace jiným lékařem, který

  Vás pro dané onemocnění léčí, pouze kvůli vystavení 

  neschopenky, nemůžeme Vám vyhovět.

• Nežádejte po nás, abychom porušovali zákon a riskovali sankce.

• Lékař, který Vás k nám posílá pouze pro vystavení pracovní

   neschopenky, nesplnil svou zákonnou povinnost. V rozporu se

   zákonem Vás nutí zcela zbytečně ztrácet čas cestou a čekáním v naší

   ordinaci.

Pokud máte 2 a více zaměstnaneckých poměrů, nezapomeňte to sdělit lékaři, který Vám bude neschopenku vystavovat.

Také nezapomeňte sdělit lékaři, pokud budete pobývat po dobu pracovní neschopnosti na jiné adrese, než je Vaše trvalé bydliště.

Výše uvedené vyplývá z platného zákona č. 187/2006 Sb., a bylo opakovaně potvrzeno stanovisky Ministerstva zdravotnictví, České správy sociálního zabezpečení, České lékařské komory a Sdružení praktických lékařů ČR.


pracovní neschopnost


Poslední aktualizace: 27.04.2022 v 11:44