tisk (1K)

Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.

 

potvrzení propustky do zaměstnání .......................... zdarma
potvrzení pro studium na SŠ, VŠ ............................... zdarma
vystavení náhradního hlášení DPN při ztrátě ................. 50,- Kč
očkování proti chřipce pro samoplátce ...................... 250,- Kč

vyplnění žádosti do DD, ústavu soc. péče, apod. ………..200,- Kč

vystavení zdravotního průkazu ................................ 300,- Kč
vyplnění úrazové pojistky, bodového hodnocení úrazu .. 400,- Kč
potvrzení zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz,
     zbrojní průkaz, svářečský průkaz apod. ................ 400,- Kč
lékařské potvrzení na vlastní žádost ......................... 400,- Kč
potvrzení vstupní prohlídky do zaměstnání ................. 400,- Kč
výpis ze zdrav.dokumentace pro závodního lékaře,
     pro komerční pojišťovnu nebo na vlastní žádost ..... 400,- Kč
lékařské vyšetření na vlastní žádost ......................... 500,- Kč
vyšetření a potvrzení zdrav. způsobilosti pro velitele 
     námořních jachet ............................................. 600,- Kč
+ rozbor krve a moče, EKG ............................. + cca 600,- Kč
     (dle aktuální kalkulace laboratoře)

Závodní preventivní péče je hrazena paušálem za 1 zaměstnance za 1 kalendářní rok dle smlouvy s organizací.

Nadstandartní služby individuálně dle domluvy.

 

Platnost od: 1.6.2015

ceník výkonů

obrazek

Poslední aktualizace: 27.04.2022 v 11:44