tisk (1K)

" moře a vítr - pokora a respekt "

 

Na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR, odboru plavby a vodních cest, ve funkci Námořního úřadu ČR ze dne 8.1.2002 jsem byl pověřen podle § 49 odst. 4 zákona č. 61/2000 Sb., O námořní plavbě, posuzováním zdravotní způsobilosti velitelům námořních jachet (do 24 m délky trupu) a vydáváním osvědčení o jejich zdravotní způsobilosti.


Námořní úřad ČR/Jachtaři         

 

Objednejte se prosím na tuto zdravotní prohlídku na telefonu 541 218 149 v ordinačních hodinách.

pokud máte vážnou poruchu barvocitu, epilepsii, schizofrenii, cukrovku na inzulínu, dekompenzované závažné srdeční onemocnění, dekompenzovanou hypertenzi, event. jinou závažnou nemoc - podrobně viz Vyhláška č. 112/2015 (před vyšetřením můžeme provést konzultaci po telefonu), osvědčení Vám nemohu vydat

 

pro jachtaře

obrazek

Poslední aktualizace: 27.04.2022 v 11:44