MUDr. František  KASAN,   Palackého tř. 137,   BRNO,   61200 
tel.: 541 218 149     www.drkasan.cz     e-mail: kasanf@seznam.cz


První pomocí nazýváme soubor úkonů a činností, které mají za cíl záchranu života, omezení vzniku komplikací, zmenšení obtíží postiženého a zajištění dostupnosti odborného ošetření.
Těchto cílů bude nejlépe dosaženo rozhodným a klidným chováním zachránce, rychlým posouzením situace postiženého, zjištěním všech dostupných informací o nehodě, okolností za jakých k nehodě došlo, obtíží postiženého, okamžitým poskytnutím adekvátní pomoci dle možností a znalostí zachránce a dle dostupných pomůcek a prostředků, a zajištěním odborného lékařského ošetření.

K tomu aby zachránce mohl poskytnout pomoc co nejlépe by měly přispět i kurzy první pomoci.

 

Provádíme školení první pomoci podle platného evropského standardu a vydáváme potvrzení o tomto školení.

Poskytujeme též rady a vypracování optimální struktury náplně lékárniček první pomoci na pracovištích, pravidelnou kontrolu obsahu a umístění lékárniček první pomoci, společně s prověřením dat expirace léků.