MUDr. František  KASAN,   Palackého tř. 137,   BRNO,   61200 
tel.: 541 218 149     www.drkasan.cz     e-mail: kasanf@seznam.cz


U nás můžete využívat i výhod nadstandardních služeb:

·            po předchozí telefonické domluvě:

o        vyšetření bez čekání,

o        vyšetření i v jiných než ordinačních hodinách,

o        návštěva lékaře u pacienta doma mimo ordinační

      hodiny,

·        konzultace,

·        individuální přístup,

·        individuální preventivní programy,

·        klimatizovaná ambulance,

·        kontakt na lékaře i mimo ordinační hodiny,

·        kratší objednací lhůty.


Nadstandardní služby poskytujeme mimo určenou pracovní dobu v době volna lékaře. Bližší informace o nadstandardních službách při osobní rozmluvě s lékařem.