MUDr. František  KASAN,   Palackého tř. 137,   BRNO,   61200 
tel.: 541 218 149     www.drkasan.cz     e-mail: kasanf@seznam.cz


MUDr. František Kasan - praktický lékař pro dospělé

1982
1982 - 1986
1986

1984 - 1993
1992
1993
od 1993
2002
2003

promoce na LF UJEP Brno
VZS a předatestační příprava
atestace I.st.ve specializaci všeobecného lékařství
obvodní lékař v MÚNZ Brno
osvědčení ČLK k výkonu soukromé praxe
registrace nestátního zdravotnického zařízení
soukromá praxe  - praktický lékař pro dospělé
pověření MD ČR pro velitele námořních jachet
získání diplomu celoživotního vzdělávání ČLK
různá odborná školení, semináře

paní Pavla Martinková - registrovaná zdravotní sestra

1984
1985 - 1988
1988 - 1991
od 1993
2006, 2011

maturita na SZŠ
zdravotní sestra v jeslích
zdravotní sestra na cévním oddělení
zdravotní sestra u praktického lékaře
registrovaná zdravotní sestra - osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu